Skrundas sociālais dienests veido emocionālo labirintu

Skrundas sociālais dienests veido emocionālo labirintu

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Latvijas-Lietuvas pārrobeža projekta I Can Work jeb Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes atbalstu aiz Skrundas novada Sociālā dienesta turpina tapt sajūtu labirints. Skrundas novads līdz šim aktīvi iesaitījies dažādos Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektos. Sajūtu labirints ir viena no  pārrobeža projekta aktvitātēm. 

 

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Anda Vītola: "Ikviens garāmgājējs aicināts labirintu izstaigāt un izbaudīt. Pirms vairāk kā mēneša ar projekta atbalstu pie Sociālā dienesta uzlabota infrastruktūra un izveidots gājēja celiņš. Šobrīd organizētas ne tikai kokapstrādes un radošās darbnīcas, bet arī tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības darba devējiem. Ar viņiem pārrunātas iespējas par to, kā cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaistīt darba vidē."

Projekta I can work vadītāja Ilona Talente: “Skrunda kā sadarbības partneris no projekta uzsākšanas brīža paveikusi daudz. Šī projekta mērķis ir veicināt cilvēkus ar invaliditāti nodarbināšanu, kā arī atrast sociāli atbildīgus uzņēmējus, kuri ir gatavi pieņemt šos cilvēkus darbā. Projekts ilgs divus gadus, un tā laikā paredzēts iesaistīt aptuveni 80 Kurzemes reģionā un Ziemeļlietuvā dzīvojošus cilvēkus ar invaliditāti un viņu tuviniekus. Pavisam drīz dosimies arī uz citām Kurzemes pašvaldībām, lai stāstītu par sadarbības iespējām."

Projekta aktivitātes ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu tiks īstenotas līdz 2023. gada 31. janvārim.