Ziemeļkurzemes reģionā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 60 diskriminācijai pakļautām personām

Ziemeļkurzemes reģionā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 60 diskriminācijai pakļautām personām

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību “Mini SD” Ziemeļkurzemes  reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020. gada 29. septembra līdz 2021.gada 30. jūlijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Alsungā, Kuldīgas un Ventspils novados, no kuriem 26 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

"Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu vai vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādā ar cilvēku, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, un rosināt vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

"Biedrības Mini SD" Ziemeļkurzemes reģiona koordinatore Anda Vītola  atzīst, ka šis posms ir bijis sarežģits un  izaicinājumiem bagāts. Neskatoties uz to, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, saistībā ar pandēmiju COVID 19, esam spējuši izpildīt savas saistības pilnā apjomā. Esam atraduši veidus, kā konsultēt klientus, kā tikties klātienē,   kā tikt galā ar dažādām tehnoloģiskām problēmām un loģistiku, kā organizēt grupu nodarbības, kā arī spējuši noturēt iesaistīto personu uzmanību un motivēt jaunam dzīves cēlienam.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst Anda Vītola, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Daļai cilvēku izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā, kā arī ļoti daudzos gadījumos izdevās sasniegt pozitīvas izmaiņas. Pateicoties šādai iespējai realizēt Motivācijas programmu Alsungas pusē, esam piesaistījuši visas vietējās kopienas uzmanību  un atsaucību. Lai šī sadarbība būtu ilgspējīga un pēc iespējas vairāk vērsta uz ne tikai uz pašu Motivācijas programmā iesaistīto klientu, bet arī uz viņu ģimenes locekļu atbalstu , Alsungas novada pašvaldībā tika izveidots daudzfunkcionāls dienas atbalsta centrs. Tās ir būtiskas un pozitīvas izmaiņas daudzu mūsu cilvēku dzīvēs, savukārt ir arī neskaitāmas sīkas, bet ne mazāk pozitīvas lietas – jauni draugi un paziņas tuvākā apkārtnē, prasme un gatavība no rīta piecelties un saposties uz kārtējo tikšanos, vienkārši labāka izpratne par savām tiesībām un iespējām, iestājoties pret atšķirīgu attieksmi sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ.

Kopš 2018.gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā. Vidusposma izvērtējums par līdzšinējā motivācijas programmas pakalpojuma īstenošanas procesu un sasniegtajiem rezultātiem.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Biedrības “Mini SD”valdes priekšsēdētāja

Anda Vītola