Aktualitātes

Domes sēdē apstiprināta Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļa

Domes sēdē apstiprināta Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļa

2021. gada 3. martā, 19:15

2020. gada 10. novembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 671, kuri nosaka kārtību un nosacījumus, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas.

Saeimas komisijā spriež par Kurzemes reģionu

Saeimas komisijā spriež par Kurzemes reģionu

2020. gada 5. februārī, 13:53

Vakar, 4. februārī, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalījās Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē, kurā tika skatīts likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13) pielikumsAdministratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti”, sagatavojot to otrajam lasījumam.

Par projekta izstrādi par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam kultūras piemineklim

Par projekta izstrādi par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam kultūras piemineklim

2020. gada 3. februārī, 15:49

Skrundas novada pašvaldība paziņo, ka tiek izstrādāts projekts “Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā”.

Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā

Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā

2020. gada 3. februārī, 15:45

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdē (prot. 2, 17.§), tika pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

2020. gada 3. februārī, 14:15

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdē (prot. 2, 15.§) tika pieņemts lēmums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu.

Paziņojums par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, nodošanu publiskai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, nodošanu publiskai apspriešanai

2019. gada 29. novembrī, 14:37

2019. gada 28. novembra Skrundas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu publiskai apspriešanai”.

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2019. gada 23. augustā, 11:00

Skrundas novada dome saskaņā ar 2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 25.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā

2019. gada 1. februārī, 11:33

Skrundas novada dome saskaņā ar 2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, paziņo, ka 27.12.2018. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā”.

Pašvaldība plāno sakārtot meliorācijas sistēmu

Pašvaldība plāno sakārtot meliorācijas sistēmu

2018. gada 13. augustā, 14:16

Skrundas novada pašvaldība ir iecerējusi piešķirt  pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Skrundas novada teritorijā esošām ūdensnotekām ar šādiem ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora kodiem 36581:17; 36581:18; 36581:19; 36581:16, 36581:20.

Ventas kalns un stega LLU studentu skicēs

Ventas kalns un stega LLU studentu skicēs

2018. gada 29. jūnijā, 12:27

Skrundas novadā krastā reiz izkāpis unikāls dzīvnieks, dinozauru priekštecis - stega. Pirmais šāds četrkājainais reptilis no pasaules okeāna uz sauszemes izkāpis pirms apmēram 360 miljoniem gadu.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veiks lauku apsekošanu

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veiks lauku apsekošanu

2018. gada 26. martā, 16:22
Informējam, ka laika periodā no 2018. gada aprīļa līdz septembrim Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 sagatavošanas darbus Skrundas novada teritorijā, lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.
Veicinās dabas tūrisma attīstību un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Veicinās dabas tūrisma attīstību un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2017. gada 9. jūnijā, 11:18
Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu, ir uzsākta projekta īstenošana ilgtspējīga tūrisma attīstībai Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos.
Skrundā nojauc vairākas ēkas

Skrundā nojauc vairākas ēkas

2016. gada 18. jūlijā, 10:01
Ne viens vien būs pamanījis, ka Skrundas centrā ainavu izmainījusi vairāku ēku nojaukšana. Nojaucot veco, dot iespēju jaunajam nolēmusi gan Skrundas novada pašvaldība, gan uzņēmēji. Sīkāk par to, kas plānots nojaukto ēku vietā, skatieties TV Skrunda veidotajā sižetā.
Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§

Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§

2014. gada 7. janvārī, 10:27
27.12.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikumus Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

2013. gada 25. novembrī, 17:48
Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija.
Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

2013. gada 13. septembrī, 13:06
Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
Skrundas novada teritorijas plānojums

Skrundas novada teritorijas plānojums

2013. gada 3. septembrī, 06:41
22.08.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 3 .§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju.
Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

2013. gada 11. aprīlī, 13:20
28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.
Aicinām iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.

Aicinām iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.

2012. gada 2. maijā, 13:10
Iedzīvotāji tiek aicināti no 2.05. līdz 01.06. apdomāt sava zemesgabala turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve, ierīkota dīķsaimniecība, plānota apmežošana vai citas izmaiņas.