Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdē (prot. 2, 17.§), tika pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā.