Par projekta izstrādi par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam kultūras piemineklim

Skrundas novada pašvaldība paziņo, ka tiek izstrādāts projekts “Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā”.