Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdē (prot. 2, 15.§) tika pieņemts lēmums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu.