Sporta organizatores smeļas iedvesmu

25. oktobrī Skrundas novada sporta organizatores Aivita Staņeviča un Ilona Rītiņa piedalījās konferencē “Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakses Latvijā”.

Šīs konferences mērķis bija ar labās prakses piemēriem iedvesmot sporta skolotājus, sporta organizatorus un nevalstiskās organizācijas jaunu veselīga dzīvesveida veicinošu pasākumu īstenošanai Latvijas novados. Šī konference notiek starptautiskā projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā” ietvaros kā noslēdzošais posms. Ar reāliem padarītiem darbiem un piemēriem iepazīstināja pārstāvji no Ķekavas un Ogres novada, arī no Jēkabpils un Ventspils. Ar savas programmas "Bērnu vieglatlētika" īstenošanu Latvijā iepazīstināja Latvijas Vieglatlētikas savienības pārstāvis, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta speciāliste u.c. 

Konferences otrajā daļā visiem dalībniekiem bija iespēja izmēģināt piedāvātās aktivitātes: telpu orientēšanos, vērot Lielo spēļu pēcpusdienu piedāvājumu un iepazīt fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā. Pasākums bija lietderīgs, jo sniedza jaunas idejas un deva jaunu redzējumu, kā to īstenot mūsu novadā. Galvenais atzinums no konferences veselību veicinošo fizisko aktivitāšu veicināšanai – vairāk veidot pasākumus, kuros var piedalīties visa ģimene, izglītot jau no mazotnes, ka veselības pamatā ir  kustīgs un aktīvs dzīvesveids, kas jāsaglabā līdz sirmam vecumam. 

Papildu informācija par veselības veicināšanu Latvijā  www.aktivadiena.lv


Informāciju sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore, foto no personīgā arhīva