Sākas pieteikumu pieņemšana konkursam "Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai"

No 1.maija Rietumu Bankas labdarības fonds sāks pieņemt pieteikumus konkursam „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”. Konkursa mērķis- pilnveidot muzikālās izglītības iespējas apdāvinātiem bērniem, veicināt dalību konkursos un festivālos, piedāvāt bērniem pilnveidot savas zināšanas un paplašināt attīstības iespējas muzikālajā jomā. Rietumu Bankas labdarības fonds visus sešus savas darbības gadus regulāri saņem mūzikas skolu vadītāju un pedagogu, kā arī skolēnu vecāku iesniegumus, kuros lūgts atbalstīt bērnu muzikālo izglītību. Tādēļ šogad fonds ir izstrādājis un izziņojis īpašu programmu „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”, kas ļaus labāk organizēt projektu saņemšanu un izskatīšanu, kā arī lai dažādu Latvijas reģionu bērniem būtu iespēja attīstīt savas muzikālās dotības, bet vēlāk arī veidot profesionālo karjeru šajā jomā.
„Piedalīšanās šajā programmā ir unikāla iespēja pilnībā atklāt muzikāli apdāvināto bērnu talantu un palīdzēt viņiem attīstīt savas spējas. Nav noslēpums, ka Latvijā, it īpaši reģionos, daudzi vecāki ģimenes materiālā stāvokļa dēļ nevar saviem bērniem nodrošināt muzikālo izglītību. Mūsu fonda uzdevums ir palīdzēt tiem jaunajiem mūziķiem, kuriem šāds atbalsts nepieciešams,” – saka Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.
Projektu pieņemšana dalībai konkursā turpināsies no 1. maija līdz 30. jūnijam – tos varēs iesniegt mūzikas skolas no visas Latvijas. Projektos var iekļaut gan piedalīšanos meistarklasēs, kursos, semināros, starptautiskos konkursos un festivālos, gan arī apmācības pie labākajiem Latvijas un ārzemju pasniedzējiem.
Kopējais projektu konkursam piešķirtais finansējums ir 12 000 latu un viena konkursa projekta maksimālais finansējuma apjoms ir 1000 latu.
Kontaktinformācija: tālr. 67020569, e-pasts: labdariba@rblf.lv
Plašāka informācija par konkursu pieejama Rietumu Bankas labdarības fonda mājaslapā.