Vārda dienu svin: Kaiva, Amanda, Amanta
   
Skrundas novada pakalpojumi

Nr. Nosaukums
1. Būvniecība
2. Dzimtsarakstu nodaļa
3. Dzīvesvietas deklarēšana
4. Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
5. Alternatīvās aprūpes dienas centrs
6. Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
7. Bāriņtiesa - Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
8. Bāriņtiesa - Adopcija
9. Bāriņtiesa - Aizbildņa iecelšana
10. Bāriņtiesa - Aizgādņa iecelšana
11. Bāriņtiesa - Apliecinājuma izdarīšana
12. Bāriņtiesa - Ārpusģimenes aprūpe
13. Bāriņtiesa - Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
14. Bāriņtiesa - Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
15. Bāriņtiesa - Bērnu personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
16. Bāriņtiesa - Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
17. Bāriņtiesa - Mantisko interešu aizsardzība
18. Bāriņtiesa - Vecāku domstarpību izšķiršana
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv