Vārda dienu svin: Irma, Mirga
   


Realizētie projekti

Nr. Sadarbības iestāde Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Pašvaldības finansējums
1. Apvienotais tehniskais sekretariāts Mana sociālā atbildība 83 366,13 EUR 14 711,67 EUR
2. SIA "Vides investīciju fonds" Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā 52432,02 EUR 15432.02 EUR
3. VRAA Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020. 50000 Ls 0 Ls
4. LAD Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā 85000,00 Ls 22295,08 Ls
5. LAD Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā 64724,39 Ls 16976,92 Ls
6. LAD „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana” 194900,00 Ls 51121,31 Ls
7. VARAM Sadzīves atkritumu izgāztuves “Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide 3628,02 Ls 544,20 Ls
8. LAD Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā 169431,27 Ls 43431,27 Ls
9. VARAM Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 67559,93 Ls 22684,01 Ls
10. LR Labklājības ministrija Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Nīkrāces pagastā 7767,79Ls 1101,13Ls
11. VRAA Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā 159643,52Ls 11175,05Ls
12. LEADER Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojuma iegāde 5691,84Ls 1422,96Ls
13. LIAA Sociālās dzīvojamās mājas Liepājas ielā 6, Skrundā energoefektivitātes pasākumi 148051,15Ls 4538,66Ls
14. LAD Cieceres ielas rekonstrukcija 78027,14Ls 29663,21Ls
15. VIAA Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1. vidusskolā 98392 Ls 7380 Ls
16. VIAA Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēkas renovācija 98392 Ls 0 Ls
17. LAD Vietējās nozīmes saieta nama izveidošana Nīkrāces pagastā 162949,64 Ls 61947,79 Ls
18. VRAA Speciālistu piesaiste Skrundas novadam 18500 Ls 0 Ls
19. Vides ministrija Sadzīves atkritumu izgāztuves "Skrunda" rekultivācija pilsētā ar lauku teritoriju 121495,91 Ls 18224,38 Ls
20. LAD Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama 24400 Ls 6400,01 Ls
21. VIAA Izglītības iestāžu informatizācija 38732,48 Ls 0 Ls
22. LAD Ropupes tilta rekonstrukcija 86902,22 Ls 33037,21 Ls
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv