Vārda dienu svin: Spodris, Kārlis
     Saistošie noteikumi

Par pašvaldības darbību

Saistošie noteikumi Nr. 1/2014 "Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets"

Saistošie noteikumi Nr. 25/2013 "Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 "Skrundas novada pašvaldības 2013. gada budžets""

Saistošie noteikumi Nr. 21/2013 "Skrundas novada pašvaldības nolikums"

Saistošie noteikumi Nr. 16/2013 “Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets””

Saistošie noteikumi Nr. 12/2013 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””

Saistošie noteikumi Nr. 9/2013 “Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku””

Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 “Grozījumi 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets””

Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets””

Saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”

Saistošie noteikumi Nr. 16/2012 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets””

Saistošie noteikumi Nr. 13/2012 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets””

Saistošie noteikumi Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
Saistošie noteikumi Nr. 8/2012 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets””
Saistošie noteikumi Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums””
Saistošie noteikumi Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012.gada budžets”
Saistošie noteikumi Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
Saistošie noteikumi Nr. 4/2011 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 "Skrundas novada pašvaldības nolikums""
Saistošie noteikumi Nr. 27/2010 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 "Skrundas novada pašvaldības nolikums""
Saistošie noteikumi Nr. 14/2009 "Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumi"
Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2009 "Skrundas novada pašvaldības nolikums"
Par nekustamā īpašuma nodokli un tā atvieglojumiem

Saistošie noteikumi Nr. 15/2013 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā”

Saistošie noteikumi Nr. 15/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. gadā”
Saistošie noteikumi Nr. 2/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei Skrundas novada pašvaldības teritorijā 2012. gadā”
Saistošie noteikumi Nr. 3/2010 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu"
Par izglītību

Saistošie noteikumi Nr. 14/2013 “Grozījumi 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā””

Saistošie noteikumi Nr. 13/2013 “Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””

Saistošie noteikumi Nr. 7/2012 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"
Saistošie noteikumi Nr. 9/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā"
Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 "Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs"
Saistošie noteikumi Nr. 22/2010 "Grozījumi 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību""
Saistošie noteikumi Nr. 13/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
Par reklāmas izvietošanu

Saistošie noteikumi Nr. 11/2013 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā””

Saistošie noteikumi Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”
Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Saistošie noteikumi Nr. 19/2013 “Grozījumi 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi””

Saistošie noteikumi Nr. 10/2013 “Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā””

Saistošie noteikumi Nr. 8/2013 “Grozījumi 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””

Saistošie noteikumi Nr. 14/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 30/2010 "Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi"
Saistošie noteikumi Nr. 29/2010 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada administratīvajā teritorijā"
Saistošie noteikumi Nr. 23/2010 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 2/2010 "Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi"
Par nodevām

Saistošie noteikumi Nr. 18/2013 "Grozījumi 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu""

Saistošie noteikumi Nr. 7/2013 “Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā””

Saistošie noteikumi Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 14/2010 "Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu"
Par sociālajiem jautājumiem

Saistošie noteikumi Nr. 24/2013 "Grozījumi 2011. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem""

Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"

Saistošie noteikumi Nr. 22/2013 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"

Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 1/2013 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””

Saistošie noteikumi Nr. 13/2011 “Par Skrundas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību”
Saistošie noteikumi Nr. 12/2011 "Par personu aprūpi mājās Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 10/2011 "Grozījumi 2011. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 “Par pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"
Saistošie noteikumi Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
Saistošie noteikumi Nr. 2/2011 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"
Saistošie noteikumi Nr. 1/2011 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 20/2010 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 5/2010 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 4/2010 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 16/2009 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 15/2009 "Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem""
Saistošie noteikumi Nr. 10/2009 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"
Saistošie noteikumi Nr. 9/2009 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"
Par licencēm un atļaujām

Saistošie noteikumi Nr. 20/2013 “Grozījumi 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā””

Saistošie noteikumi Nr. 4/2013 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Saistošie noteikumi Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 11/2009 "Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā"
Par sabiedrisko kārtību
Saistošie noteikumi Nr. 17/2013 "Grozījumi 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā""
Saistošie noteikumi Nr. 6/2011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 15/2010 "Par Nīkrāces pagasta padomes 2001. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 1 "Par sabiedrisko kārtību Nīkrāces pagastā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
Par topogrāfiju
Saistošie noteikumi Nr. 17/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrundas novadā"
Par teritorijas plānojumu
Saistošie noteikumi Nr. 6/2010 "Par Skrundas novada teritorijas plānojumu"

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv