Vārda dienu svin: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
   
Teritoriālā plānojuma aktualitātes


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§
Ievietots 07.01.2014 08:27:22

27.12.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikumus Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
Ievietots 25.11.2013 15:48:14

Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Ievietots 13.09.2013 10:06:25

Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojums
Ievietots 03.09.2013 03:41:57

22.08.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 3 .§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana
Ievietots 11.04.2013 10:20:54

28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Aicinām iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.
Ievietots 02.05.2012 10:10:12

Iedzīvotāji tiek aicināti no 2.05. līdz 01.06. apdomāt sava zemesgabala turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve, ierīkota dīķsaimniecība, plānota apmežošana vai citas izmaiņas.

lasīt vairāk...

komentāri 1

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv