Vārda dienu svin: Rita, Olita, Vita
   


Teritoriālā plānojuma aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>

Teritoriālais plānojums: Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§
Ievietots 07.01.2014 10:27:22

27.12.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikumus Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
Ievietots 25.11.2013 17:48:14

Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Ievietots 13.09.2013 13:06:25

Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojums
Ievietots 03.09.2013 06:41:57

22.08.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 3 .§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana
Ievietots 11.04.2013 13:20:54

28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv