"Varkaļi"


Tūrisma veids: kempings
Tel: 26598643 "Varkaļi", Nīkrāces pag., Skrundas nov.