Kuldīgas novadā īsteno ģimenes atbalsta programmu “STOP 4 – 7”

Kuldīgas novadā īsteno ģimenes atbalsta programmu “STOP 4 – 7”

13. septembrī I. Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā uz pirmo programmas “STOP 4 – 7” nodarbību ieradās 10 bērni no novada izglītības iestādēm. Tā ir programma, kas veidota bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības – bērns ir dusmīgs, viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, ignorē noteikumus, neievēro lūgumus. Programmu īsteno, izmantojot valsts un Kuldīgas novada pašvaldības finansējumu.

Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure sacīja: “Pie mums, Kuldīgas novadā, atkal notiek kaut kas jauns. Šī jaunā atbalsta programma ir tapusi, pateicoties jums visiem, kuri esat ieguldījuši lielu darbu, lai šo visu sagatavotu. Paldies vecākiem, kuri uzticas šai programmai un saredz to kā lietderīgu un svarīgu tieši jūsu bērniem! Cerams, ka šī pozitīvā aktivitāte ies plašumā un mēs virzīsimies tikai uz priekšu. Milzīgu paldies gribu arī pateikt I. Zeberiņa Kuldīgas  pamatskolas direktorei Guntrai Buividai par to, ka šis projekts ir atradis jaunas mājas. Lai mums visiem kopā viss izdodas!”

Programmas ietvaros paredzētas 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem, 10 vakara nodarbības vecākiem, četras nodarbības bērnu pedagogiem, kā arī atbilstoši vajadzībām sniegs individuālu atbalstu bērniem, vecākiem un pedagogiem.

Nodarbības vada novada izglītības iestāžu pedagogi Aija Palma, Līga Tulla, Līga Kuršinska, Iveta Rubene, Iveta Megne un Alda Lausa, kā arī psiholoģes Santa Lerha un Vineta Hildebrante.

Dalība programmā ģimenēm ir bez maksas. Taču svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties atbalsta programmā.

Programma “STOP 4 – 7” ir veidota bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības. Bērniem programmas ietvaros mācīs sadarboties, komunicēt, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas.

Savukārt vecākiem un pedagogiem programmas ietvaros sniegs atbalstu un zināšanas par to, kā vērot un izprast bērna uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt un apbalvot bērna vēlamo uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu, ignorēt nevēlamo uzvedību.

Vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā un kuru bērni ikdienā saskaras ar iepriekšminētajām uzvedības grūtībām, aicinām interesēties pie Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālistes Valdas Krauzes, tālrunis 27842333, e-pasts valda.krauze@kuldīga.lv