Miķeļi Rudbāržu pamatskolā

Kā katru gadu O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā tika atzīmēta Miķeļdiena. Otrā stāva foajē visu klašu audzēkņi kopā ar audzinātājām kā parasti veidoja dārzeņu un ziedu izstādi. Pēc pusdienām jaunāko klašu skolēni un bērnudārza bērni sapulcējās Apaļajā zālē.
Skolotāja Zenta Dene pastāstīja bērniem par Miķeļdienas tradīcijām un ticējumiem. Visi kopā dziedāja dziesmas par Miķelīti un par ražas laiku. Azartiski skanēja dziesma par ābelīti. Folkloras skolotāja atgādināja par gadatirgus tradīcijām Latvijā.
Tradīcijas tika ilustrētas un izspēlētas dziesmās, dejās un rotaļās.


Otrā stāva foajē visu klašu audzēkņi kopā ar audzinātājām kā parasti veidoja dārzeņu un ziedu izstādi.

Dienas noslēgumā bija īsts Miķeļu tirgus, kur skolēni pārdeva pašu vai vecāku gatavotas maizītes, pīrādziņus, cepumus un citus gardumus, kā arī rotaslietas un lellītes. Teksts- Maija Ancīte
Foto- Maija Ancīte, Dagnija Grundberga