Skolēnu transporta izdevumu kompensācija

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par nokļūšanu izglītības iestādē un atgriešanos dzīvesvietā 100% apmērā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem,  kuri iegūst šo izglītību Skrundas novada izglītības iestādēs, ja izmanto: sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā; sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā

 

Pašvaldības mājaslapā   

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamata un vidējo izglītību Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, pilngadīgi izglītojamie, izglītojamā vecāki, vai personas, kas viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo brīvbiļeti  un/vai e-talonu Skrundas novada  pašvaldības Izglītības nodaļā. Iegādāto biļešu kompensācijai līdz nākamā mēneša beigām izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais Skrundas novada pašvaldībai iesniedz  braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu.

Pieprasīt un saņemt

klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Izglītības nodaļā,

Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Izglītojamā vecāku, pilngadīgu izglītojamo vai likumiskā pārstāvja iesniegums par nepieciešamo brīvbiļeti un/vai e-talonu, ko iesniedz Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā. (Iesniegums e-talona saņemšanai)

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Konkrētais mācību gads no 1. septembra līdz mācību gada noslēgumam.

Reglamentējošie normatīvie akti

 

 

Uzziņas, informācija, konsultācijas