Apstiprina jaunu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas apkaimē

Kuldīgas novada domes 28. jūlija sēdē deputāti apstiprināja jaunu, lielāku maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu pagastā. Maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikta 19,14 EUR/m3 bez PVN, maksa kopā ar PVN (21%) – 23,16 EUR/m3.

Iepriekš nosauktajās teritorijās – agrākajā Skrundas novadā – kopš 2019. gada jūnija saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem piecu gadu garumā atkritumus apsaimniekos SIA “Eco Baltia vide”. Uzņēmums vērsies pašvaldībā, norādot, ka valstī būtiski ir pieaugušas izmaksas, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu cenu un ko ir izraisījuši ārēji, no uzņēmuma neatkarīgi faktori – inflācija/patēriņa cenu pieaugums, degvielas cenu pieaugums autotransportam, vidējās darba samaksas pieaugums. Būtiski ir pieaugušas un turpina pieaugt energoresursu cenas (elektroenerģijai, gāzei u.c.). Līdz ar to izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, paaugstinājušās par vairāk nekā 10%. Vēstulei pievienotas Centrālās statistikas pārvaldes izsniegtās izziņas, kas apliecina notikušo cenu/izmaksu pieaugumu, un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifa pieauguma aprēķins.

Izvērtējot situāciju, dome apstiprināja jauno maksu par atkritumu apsaimniekošanu un uzdeva apsaimniekotājam par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā informēt klientus.