Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. - 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 26156407, e –  pasts: birojs@liepajasras.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: birojs@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 12. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/40/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Dienvidkurzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2023.–2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Dienvidkurzemesatkritumu apsaimniekošanas reģionā.  Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī -  Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novada  Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas, Laidu pagasti, Skrundas pilsēta, Saldus novads. 

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2022. gada 31. oktobrī plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkā (Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads), vienlaikusinteresentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaitē.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.liepajasras.lv,www.geoconsultants.lv 27. oktobrī. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. septembra varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.liepajasras.lvwww.geoconsultants.lv, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Kuldīgas novada pašvaldībā un Saldus novada pašvaldībā.

Laika posmā no 2022. gada 27. septembra līdz 31. oktobrim par paredzēto darbībuinteresentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: kaspars.klavenieks@geoconsultants.lvbirojs@liepajasras.lv.

DKRAAP_Projekts_27.09.2022.pdf

Vides_parskats_projekts_27092022.pdf