Skrundas novada iedzīvotājus aicina līdz 31. jūlijam pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Skrundas novada iedzīvotājus aicina līdz 31. jūlijam pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Skrundas novada pašvaldība ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem arī pēc 2019. gada 1. septembra novada iedzīvotājus turpinās apkalpot SIA “Eko Kurzeme”.

Attiecīgi visām privātpersonām un juridiskajām personām līdz 2019. gada 31. jūlijam ir jānoslēdz jaunie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Eko Kurzeme”, kas stāsies spēkā no 1. septembra.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantu, iepriekš noslēgtie līgumi zaudēs spēku 2019. gada 31. augustā, un tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri nebūs noslēguši jaunus līgumus, atkritumu izvešana pēc minētā datuma vairs netiks veikta.

SIA “Eko Kurzeme” nodrošina vairākas līgumu noslēgšanas iespējas:

  • Līgumus var noslēgt elektroniski interneta vietnē www.ekokurzeme.lv sadaļā ‘’Klientu serviss’’, izvēloties sadaļu ‘’Jaunā līguma noslēgšana Skrundas novadā”. Autorizācija notiek ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams “Swedbank”, “SEB” un “Luminor” banku klientiem. Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA ‘’Eco Baltia vide’’.
  • Esošajiem klientiem, kuri rēķinus saņem pa pastu un saziņai ar SIA “Eko Kurzeme” neizmanto elektroniskos kanālus, divi izdrukāti līguma eksemplāri tiks nosūtīti pa pastu. Līguma veidlapas var lejuplādēt arī ŠEIT un izdrukātā formā tās būs pieejamas arī Skrundas novada domē. Aizpildītās līguma veidlapas divos eksemplāros iedzīvotāji var nogādāt:
  • Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11, Skrundā;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: SIA “Eko Kurzeme”, Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401;
  • vai ierodoties personīgi SIA “Eko Kurzeme” birojā Liepājā, Ezermalas ielā 11.

Pēc aizpildītā līguma saņemšanas,  SIA “Eko Kurzeme” to parakstīs no savas puses un nosūtīs pa pastu klienta eksemplāru.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantam no 2019. gada 1. septembra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā būs 16,59 EUR + PVN par 1m3 nešķirotu sadzīves atkritumu.

Noderīga informācija

Ja ir veikta avansa aprēķina apmaksa vai izveidojies parāds par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, samaksa automātiski tiks pārcelta uz jauno līgumu ar SIA “Eko Kurzeme”.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem

  • Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta e-pastā. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.
  • Pa pastu piegādātiem rēķiniem tiks pievienoti sagatavošanas un sūtīšanas izdevumi. Privātmāju iedzīvotājiem un juridiskām personām maksa ir EUR 1,50 EUR + PVN.
  • Nosacījumiem par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un papildus apjomiem.

Nepieciešamības gadījumā aicinām ar mums sazināties pa tālr. 63407315, 22013939 vai rakstot e-pastu uz info@ekokurzeme.lv.

SIA “Eko Kurzeme” pateicas Skrundas novada klientiem par līdzšinējo sadarbību un aicina uz tās sekmīgu turpinājumu arī nākotnē!