Dzejas diena Raņķos

Dzejas diena Raņķos
17.septembrī Raņķu bibliotēkā notika Dzejas diena. Savu dzeju lasīja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks. Runājām par dzeju un dzīvi.
Dainis lasīja savus darbus un stāstīja, ka dzeju sācis rakstīt jau piecpadsmit gadu vecumā, darbojies arī dažādos dzejas klubos. Dzeju var izlasīt arī grāmatā "Mana grāmata. Dzejas krājums 12.sējums."
 
Teksts un foto - Zane Juzuma, Raņķu bibliotēkāre