Aicinām uzturā nelietot Rudbāržu avota ūdeni!

Aicinām uzturā nelietot Rudbāržu avota ūdeni!

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē, ka Cieceres un Rudbāržu avotos tika veiktas ūdens kvalitātes analīzes, lai noteiktu, vai šo avotu ūdeni var lietot uzturā.

Pēc BIOR veiktajiem testiem Cieceres avota ūdens pilnībā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, kādas nosaka normatīvie akti. TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Iedzīvotāju ievērībai - RUDBĀRŽU AVOTĀ tika konstatētas koliforma baktērijas, līdz ar to aicinām iedzīvotājus uz laiku uzturā NEIZMANTOT šī avota ūdeni. TESTĒŠANAS PĀRSKATS