Plānoto notikumu kalendārs no 30. janvāra līdz 5. februārim

Plānoto notikumu kalendārs no 30. janvāra līdz 5. februārim

Pirmdien, 30. janvārī

12.40 Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes vizīte Kuldīgā. EP deputāte apmeklēs Mākslas un koprades telpas “Adatu Fabrika”, Kuldīgas inovāciju centru, LIAA  Kuldīgas Biznesa inkubatoru un Kuldīgas novada muzeja krājuma. Norises vieta - Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.
14.00 Kuldīgas novada domes vadība sveic konkursa  “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2022” laureātus. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 31. janvārī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
14.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – Striķu iela 3, Saldus.
14.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 1. februārī

15.00 Kuldīgas novada domes vadība tiekas ar Jauniešu domi. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 2. februārī

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēde. Norises vieta – Ropažu novada kultūras nams “Ulbrokas Pērle”.

Piektdien, 3. februārī

9.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Vārmes pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Vārmes pagasta pārvalde.
10.00 Kuldīgas novada domes izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē. Norises vieta – Piltenes kultūras nams, Maija iela 8, Piltene.
13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Kuldīgas novada Bāriņtiesas  darbiniekiem. Norises vieta – Baznīcas iela 9, Kuldīga.
17.00 Uzņēmēju un amatnieku gada balvas godināšanas pasākums. Norises vieta – Kuldīgas kultūras cents, Piltenes iela 32, Kuldīga.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS