Skrundas novada pašvaldība vēl sirdssiltus svētkus!

Skrundas novada pašvaldība vēl sirdssiltus svētkus!