2. februārī Skrundā ieradīsies mobilais mamogrāfs

2. februārī Skrundā ieradīsies mobilais mamogrāfs
2. februārī Skrundā, Kuldīgas ielā 4 ieradīsies mobilais mamogrāfs. UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!
  • Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  • Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55 (LŪGUMS IEPRIEKŠ SAGATAVOT PERSONAS KODU UN TĀLRUŅA NUMURU). Jolanta Lasmane, SIA Veselības centrs 4, Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore, mobila.mamografija@vc4.lv, Tālr. 27866655