Aicina piedalīties aptaujā

Aicina piedalīties aptaujā
Tiesībsargs, turpinot labas pārvaldības principa īstenošanas izpēti, aicina piedalīties aptaujā. Tā ir anonīma, un tās mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas valsts un pašvaldību iestāžu darbā būtu uzlabojamas. Aptaujas anketa pieejama šeit: http://ej.uz/labaparvaldiba Tiesībsargs ar šo aptauju turpina labas pārvaldības principa īstenošanas izpēti, kas aizsākta, sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām īstenojot informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” (http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/isa-pamaciba). Kampaņas mērķis bija vēstīt, ka labas pārvaldības princips satur ne tikai tiesiskos aspektus, bet arī labas pārvaldības kā vērtības aspektus; tā veidojama valsts pārvaldei un sabiedrībai kopā. Informāciju sagatavojusi: Evita Berķe, Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas p.i. Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs Tālr: 67201403 E-pasts: evita.berke@tiesibsargs.lv Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv