Aicina pieteikties finansējumam sociālās jomas biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Aicina pieteikties finansējumam sociālās jomas biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2024. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.

Konkursā plānots finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, darbības atbalstam un pasākumu īstenošanai sociālajā jomā. Konkursa mērķis – iesaistīt nevalstisko organizāciju sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, veicināt un dažādot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami zemāk. Par tiem var interesēties arī Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1) pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 2024. gada 20. februārim jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pie klientu apkalpošanas speciālista vai sūtot uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv.

Nolikums

Pieteikums