Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumu piešķiršanai

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumu piešķiršanai
Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas līdz 19. oktobrim iesniegt priekšlikumus Skrundas novada domes apbalvojumu – Goda balvu un Pateicības rakstu – piešķiršanai, kuri, kā ierasts, tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus – Goda balvas un Pateicības rakstus. Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi un radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē. Atbilstoši Skrundas novada domes 2015. gada 24. septembra sēdē apstiprinātajiem noteikumiem “Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” Skrundas novada Goda balva ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā, bet Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada pašvaldību. Ar Goda balvu – Apliecinājuma rakstu un dāvanu komplektā ar naudas balvu 50.00 EUR apmērā pēc nodokļa nomaksas – apbalvos ne vairāk kā trīs personas, bet Pateicības rakstu pasniegs līdz 10 personām. Apbalvojamo personu izvirzīt var jebkura persona, Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija, citi pilsētā un novadā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas un sabiedriskās organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas. Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs komisija 5 locekļu sastāvā (Skrundas novada domes deputāti, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji), ko organizēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Savukārt Skrundas novada domes lēmums par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc tā pieņemšanas tiks publicēts Skrundas novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”. Iesnieguma veidlapu var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT, bet ar noteikumiem “Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” var IEPAZĪTIES ŠEIT. Priekšlikumus apbalvojumu piešķiršanai līdz 19. oktobrim aicinām iesniegt:
  • Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā;
  • Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā;
  • Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, Dārdedzēs, Rudbāržu pagastā;
  • Raņķu pakalpojumu pārvaldē, Sākumskolā, Raņķu pagastā;
  • Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv
Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists