Ancei Timbarei – I pakāpes diploms latviešu valodas un literatūras 42. valsts olimpiādē!

Ancei Timbarei – I pakāpes diploms latviešu valodas un literatūras 42. valsts olimpiādē! 2016. gada 4. aprīlis paliks Skrundas vidusskolas vēsturē kā diena, kad pirmo reizi izcīnīta 1. vieta valsts olimpiādē latviešu valodā. Starp 88 Latvijā labākajiem mūsu 9.a klases skolniece Ance Timbare ieguva vislielāko punktu skaitu  – apsveicam Anci un skolotāju Silvu Pētersoni! Kopš 5.klases Ance ir piedalījusies latviešu valodas olimpiādēs, iegūdama godalgotās vietas. Tas tāpēc, ka Ancei ir patriotiska attieksme pret dzimto valodu, viņa aizrautīgi lasa grāmatas, viņai ir perfektas zināšanas sintaksē un morfoloģijā, Ancei ir savs viedoklis domrakstos. Viņa var izlasīt 200 lappušu biezu grāmatu, braucot no Rīgas uz mājām. Ance ir centīga, precīza un muzikāla, viņa skaisti spēlē ģitāru. Ance darbojas laikraksta “Kurzemnieks” Jauno žurnālistu skolā. Viņai nav pretinieku “Supersērijā” – skolas intelektuālajās sacensībās. Teksts: Daina Ļaudaka, direktora vietniece izglītības jautājumos
Foto no Skrundas vidusskolas arhīva