Bērnu kultūras projekts "Garā pupa"

Bērnu kultūras projekts
Garā pupa ir simbols tam, kā tautas pasakām raksturīgā fantāzijas izmantošana un garīga piepūle palīdz topošai personībai pakāpties augstāk un ieraudzīt sev līdzās esošo zemi un sabiedrību plašākā kontekstā.   Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” ne tikai cenšas vērst sabiedrības uzmanību uz kultūras pieredzes nozīmību bērnu veiksmīgā attīstībā, bet jau divu gadu garumā ir veicinājis to, ka kultūru iepazīst tie bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ palikuši ārpus Latvijas teātra, mākslas, mūzikas un ārpusskolas izglītības norisēm. Jau otro reizi projektā iesaistās arī Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” un šogad ekskursijā uz Rīgu aizveda 25 novada bērnus. Bērniem bija iespēja iepazīt Vecrīgu, Doma baznīcu, apskatīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kurš atrodas Rīgas biržas ēkā. Šī muzeja Boses zālē un Jūgenda salonā bija apskatāma azerbaidžāņu meitenes, mākslinieces Marjamas Alakbarli gleznu izstāde “Nakts mūzika”. Lielākais pārsteigums mazajiem Skrundeniekiem bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils apskate, kuras laikā bērni tika iepazīstināti ar jauno bibliotēkas ēku Mūkusalas ielā 3, tās lasītavām un dažādajiem jauno tehnoloģiju pakalpojumiem. Piedzīvojumiem bagātā diena noslēdzās ar Latvijas Leļļu teātra izrādes “Divas Lotiņas” apmeklējumu. Teksts un foto: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore