Biedrība ”Ventas krasti” iegūst finansējumu projektam

Biedrība ”Ventas krasti” iegūst finansējumu projektam
Biedrība ”Ventas krasti” AS ”Latvijas Valsts meži” (LVM) un fonda ”Ziedot LV” rīkotajā konkursā ir ieguvusi finansējumu 900 eiro apmērā savam projektam ”Ideju darbnīcas”. Projekta darbība tiks izvērsta Nīkrāces pagastā, un mērķauditorija ir sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas, kuras nonākušas krīzes situācijās. Jebkura vecuma iedzīvotājiem 8 mēnešus tiks piedāvāts apgūt un pilnveidot dažādu rokdarbu tehniku un veidus. Projektā paredzēts 5 cilvēku brīvprātīgais darbs. Varēsim iegādāties materiālus un ierīces nodarbībām. Ļoti ceram, ka iedzīvotājiem šādas nodarbības dos ierosmi uzsākt uzņēmējdarbību, piedāvājot savus pakalpojumus jebkuram interesentam, piem., bērna pūriņa sagatavošanā, oriģinālu apsveikumu kartiņu izgatavošanā vai tējas maisiņu šūšanā. Par a/s Latvijas Valsts meži ziedojumu sociālajai jomai 597 606 eiro apmērā tiks īstenotas 88 iniciatīvas visā Latvijā, palīdzot 106 407 cilvēkiem. 2014.gada 27.februārī 88 sociālās jomas projektiem tika sadalīts a/s Latvijas Valsts meži (LVM) ziedojums, nodrošinot palīdzību 106 407 cilvēkiem visā Latvijā. Lielākais atbalstīto projektu skaits ir Vidzemē - 26 iniciatīvas 68 226 eiro apmērā. Bet lielākais ziedojuma apjoms 401 462,04 eiro apmērā nonāks 21 organizācijai, kuras sociālo palīdzību sniegs visas Latvijas teritorijā. Latgalē 14 iniciatīvas tiks realizētas par 43 324 eiro, Zemgalē 9 projekti par 24 961 eiro, kā arī sociālās palīdzības veicinošas 5 iniciatīvas Rīgā par 13 882 eiro. Sociālā palīdzība ir viena no prioritārajām LVM ziedojumu jomām, tādēļ arī šogad ziedojums tika sadalīts 4 prioritārām sociālās palīdzības jomām:
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām sniedzot atbalstu 77 763 cilvēkiem par summu 267 530,04 eiro, īstenojot 24 projektus.
  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām sniedzot atbalstu 23 025 cilvēkiem par summu 212 148 eiro, īstenojot 34 projektus.
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai sniedzot atbalstu 2555 cilvēkiem par summu 40 398 eiro, īstenojot 12 projektus.
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam sniedzot atbalstu 3064 cilvēkiem par summu 65 578 eiro, īstenojot 18 projektus.
Kopumā atbalstot 88 iniciatīvas visā Latvijā tiks nodrošinātas 346 darbavietas un, realizējot sociālo palīdzību, tiks iesaistīti 1174 brīvprātīgie palīgi. „LVM ziedojums sociālajai jomai sniedz būtisku atbalstu daudzām sabiedrības grupām un ir viens no liekākajiem korporatīvajiem ziedojumiem pēdējo gadu laikā. Atzinīgi vērtējama ieviestā projektu vērtēšanas procedūra, kas ir nodrošinājusi, ka tiks atbalstīti projekti ar lielāko ietekmi uz mērķgrupu un sniegs atbalstu cilvēkiem visā Latvijā. Ziedot.lv rūpīgi sekos līdzi katra projekta ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Izsaku pateicību pagasta sociālai darbiniecei Santai Knopkenai par idejas pasniegšanu un atbalstu projekta tapšanā. Teksts: Inese Ivāne, biedrības ”Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja