Biedrības "Darīsim paši!" teritorijā uzsākta LEADER projektu īstenošana

Biedrības “Darīsim paši!” teritorijā ir sākusies aktīva projektu realizācija. Uzņēmumi Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novados attīsta jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunu aprīkojumu un veicot telpu būvniecību.  Skrundā savas jaunās telpas gaida jaunā izšūšanas mašīna, Ventas upes krastā tiks paplašināta atpūtas un tūrisma vieta, kurā uzsvars tiks likts uz vietējas identitātes, paražu un vēstures popularizēšanu, iesaistot darbā vietējo pašvaldību māksliniekus, vēsturniekus un citus ar kultūrvēsturi saistītus speciālistus un interesentus. Aktīvi notiek sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un teritorijas sakārtošana – savas prasmes un sportisko garu varēs attīstīt novadu jaunieši un pieaugušie jaunajā kāpšanas tornī Nīkrācē. Apstiprinātais Skrundas novada tautas deju tērpu un aktiermākslas kolektīva tērpu atjaunošanas projekts palīdzēs saglabāt un novērtēt kultūras un dabas mantojumu. Projekti tiek realizēti saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, kuras īstenošanai biedrībai “Darīsim paši!” piešķirts publiskais finansējums: 1791974,94 EUR. 2016. gadā tika izsludināta 1. kārta LEADER projektu konkursa trīs rīcībās: atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanā, atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai, kā arī atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai. Biedrībā tika iesniegti 122 projektu iesniegumi, no kuriem LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi 32 projektus ar kopējo publisko finansējumu 879468,85 EUR apmērā: 1. rīcībā “Vietējās ekonomikas stiprināšana” apstiprināti 13 projekti ar kopējo publisko finansējumu: 408037,96 EUR. 2. rīcībā Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)” apstiprināti 12 projekti ar kopējo publisko finansējumu: 315352,95 EUR. 3. rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)” apstiprināti 7 projekti ar kopējo publisko finansējumu: 156077,92 EUR. 2017. gada februārī–martā biedrība “Darīsim paši!” plāno izsludināt nākamo kārtu 1. rīcības “Vietējās ekonomikas stiprināšana” projektu iesniegumu pieņemšanai. Informāciju sagatavoja: Ieva Birbele, biedrības “Darīsim paši!” koordinatore