"Biznesa ekspresis" strauji turpina uzsākto maršrutu

Vēl tikai līdz 28. jūnijam visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lieliska iespēja – piedalīties biznesa ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas ieceres, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kopējais balvu fonds – vairāk nekā 50 000 EUR. Konkurss Biznesa ekspresis, ar Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu, tiek organizēts divās kārtās un tajās aicināti piedalīties visi biznesa ideju autori, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Konkursa ietvaros katra reģiona labākajām idejām būs iespēja saņemt finansējumu 2000–5000 EUR apmērā, kā arī mentoru – individuālu konsultantu bezmaksas atbalstu. Īpašas simpātiju balvas saņems arī sponsoru favorītidejas. Plašāka informācija par Biznesa ekspresi un tā norisi pieejama  konkursa mājas lapā: www.biznesaekspresis.lv. Sekojiet līdzi Biznesa ekspreša ceļam arī sociālajos tīklos: draugiem.lv/BiznesaEkspresis, facebook.com/BiznesaEkspresis un Twitter.com/B_ekspresis Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbojoties ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru. Finansiālu konkursa atbalstu nodrošina Norvēģijas finanšu instruments, AS Swedbank un SIA VALPRO.  Informatīvo atbalstu nodrošina RE:TV, Radio SWH, Radio SWH+, Radio7, Kurzemes Radio, Radio Tev. Vairāk informācijas: Ilze Mauriņa, Biznesa ekspresis vēstnese E-pasts: ilze@biznesaekspresis.lv Tālrunis: 29196823 www.biznesaekspresis.lv