"Esi savas nākotnes arhitekts"

19. aprīlī Skrundas kultūras namā svinīgā pieņemšanā tika sveikti Erasmus+ programmas projekta "Profession Challenge in Europe – Be the Architect of your Future" dalībnieki. Projektā piedalās Skrundas vidusskola kopā ar partneriem no Polijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas un Turcijas.   Viesi Skrundas kultūras namā tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu skrundenieces Artas Annas Buķeles izpildījumā. Pēc prezentācijas par Skrundas novadu domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pateicās katras ārvalstu delegācijas pārstāvjiem par dalību projektā un Skrundas vidusskolas skolēnu laipno uzņemšanu apmaiņas vizīšu laikā. Projekta dalībnieki ir skolēni vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Apmaiņas vizītēm uz partnervalstīm pieteicās Skrundas vidusskolas 24 skolēni, uzņemoties pienākumu pieņemt savās mājās kādu no partnervalstu skolēniem. Projektā brīvprātīgi līdzdarboties pieteicās 13 Skrundas vidusskolas skolotāji, to skaitā direktors un direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā. Vairāk informācijas par projekta gaitu – Skrundas vidusskolas mājaslapā: http://skrundasvidusskola.lv/category/projekti/erasmus-ka2 Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis