Ģimenes sacenšas smilšu volejbolā

Ģimenes sacenšas smilšu volejbolā
30. maijā Skrundas vidusskolas smilšu laukumos volejbola sacensībās 2:2 spēkiem mērojās 12 ģimeņu pāri. Tie startēja trīs grupās.   Pirmajā (pieaugušais un bērns līdz 12 g.) uzvarēja Gints un Dāvis Storķi, 2. – Edgars Stieģelis un Arika Velde. Otrajā grupā (pieaugušais un bērns no 13 līdz 16 g.) pirmie – Linards un Renārs Šefleri, 2. – Mārtiņš un Rūta Lindes, 3. – Gints un Dāvis Storķi, kuri startēja arī kopā ar mazliet vecākiem bērniem. Trešajā grupā (pieaugušais un jaunietis no 17 g.) 1. vietā Mārtiņš un Edgars Kanenieki, 2. – Roberts un Mariss Emerbergi, 3. – Jānis un Toms Dzeņi. Uzvarētāji saņēma piemiņas balvas un diplomus, pārējiem tika pildspalvas par piedalīšanos. Informāciju sagatavoja: Aivita Emerberga, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore