Informācija Lēnu baznīcas kapos apbedīto piederīgajiem

Informācija Lēnu baznīcas kapos apbedīto piederīgajiem
Pagājušajā nedēļā Lēnu Romas katoļu baznīcas kapos vēja gāzts koks krītot skāris atsevišķus kapu pieminekļus. Šobrīd kopīgiem spēkiem ir novērsti postījumi - nokritušais koks sazāģēts un tiek aizgādāts prom. Piederīgie aicināti pārliecināties klātienē, vai nav skartas viņu piederīgo atdusas vietas un bojāti kapu pieminekļi.