Informācija potenciālajiem MVU atbalsta programmas dalībniekiem

Informācija potenciālajiem MVU atbalsta programmas dalībniekiem
Programmas ietvaros ierobežotam skaitam uzņēmumu tiks nodrošinātas pārdošanas apjoma pieaugumu veicinošas aktivitātes mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomās vairāk nekā 1000 LVL vērtībā katru mēnesi. Programmas ilgums ir seši mēneši. Uzņēmumam par šīm aktivitātēm ir jāveic 0% līdzmaksājums. Tam jāsedz tikai organizatoriskās izmaksas (projektu vadītāja darbs, komunikāciju izmaksas u.c.) 83,33 LVL apmērā mēnesī. Piedāvājumā ietilpst (viena kalendārā mēneša ietvaros):
  • reklāmas baneru izvietojums interneta portālos Ls 750 vērtībā pēc to standarta cenām (portāli tiek izvēlēti pēc to atbilstības uzņēmuma piedāvājumam / produktam; portālu izvēli veic Nordica Media Group speciālisti; reklāma tiek izvietota tikai interneta portālos ar apmeklējumu skaitu ne mazāku par 10.000 mēnesī);
  • sabiedrisko attiecību pakalpojumi – vienas publikācijas sagatavošana mēnesī (pamatojoties uz uzņēmuma iesūtīto informāciju) un tās publikācijas nodrošināšana ne mazāk kā 8 – 10 interneta medijos;
  • informācijas izvietošana Google.lv meklētāja dabiskajos rezultātos;
  • komunikācijas nodrošināšana sociālajos tīklos (Draugiem.lv, Twitter.com, Facebook.com, u.c.);
  • tiešā mārketinga aktivitātes (piemēram, e-mārketings uzņēmuma klientiem utt.);
  • konsultācijas mārketinga, reklāmas, PR, pārdošanas veicināšanas un eksporta virzienu attīstīšanas jautājumos.
Jau novembrī uzsākta sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem, kas dalībai atbalsta projekta pieteikušies laicīgi. Lūdzām dažiem uzņēmumiem novērtēt esošo sadarbību un realizētās mārketinga komunikācijas aktivitātes. “OrtoLux” mārketinga vadītāja Sigita Grode: “Tiekoties ar Nordica Media Group pārstāvi izvērtējām sava biznesa darbību, sākot no pašiem pamatiem. Šobrīd esam uzsākuši vairāku mārketinga komunikācijas aktivitāšu realizāciju, kas stratēģiski iekļaujas uzņēmuma darbībā. Tā kā līdz šim reklāmas lietas tika realizētas impulsīvi un fragmentāri, esam gandarīti par profesionāļa atbalstu komunikācijas strukturēšanā. Viss pagaidām notiekošais liek cerēt uz veiksmīgu gala rezultātu.” SIA “Carlen Hair Collection” īpašnieks Gunnars Karlens: “Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību atbalsta programmas ietvaros. Vienmēr novērtējam speciālistu padomus, kas radušies paskatoties uz kompāniju no malas, neesot tajā iesaistīti. Tas dod jaunas idejas, ko realizēt tagad un kā attīstīties nākotnē. Arī plašās publicitātes un reklamēšanās iespējas, kas rūpīgi atlasītas, sniedz iespējas, ko iepriekš nevarējām realizēt, neieguldot tajā lielus līdzekļus.” Par visiem neskaidrajiem jautājumiem interesējaties Latvijas Biznesa Klubā, rakstot – info@biznesaklubs.lv vai zvanot – 22377140.