Izdots "Skrundas novada" 2019. gada marta numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2019. gada marta numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Zeberliņš;
 • Līgumi ir jāslēdz;
 • Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Skrundā;
 • Tikšanās ar iedzīvotājiem aprīlī;
 • Ziņas īsumā: Konsultācijas par LEADER projektiem; Piesaista finansējumu; 3+ Ģimenes karte; Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019;
 • Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastos paveiktais;
 • Apstiprināta "Latvijas Valsts mežu" un VKKF atbalstītā "Kurzemes kultūras programma 2019. gadā";
 • Biedrība "Darīsim paši!" izsludina projektu pieteikumu konkursu;
 • Aktuālie notikumi Skrundas vidusskolā;
 • Skrundas novada domes 2019. gada 28. februāra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem 2019. gada februārī;
 • Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi;
 • Februāris un marts aprūpes namā "Valtaiķi";
 • Dāvina grāmatas;
 • Bibliotēku ziņas martā;
 • Saistošie noteikumi Nr. 9/2012 "Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā";
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • 2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Skrundas novadā.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.