Izsludina manuskriptu konkursa trešo kārtu – "Mana novada lepnums"

Izsludina manuskriptu konkursa trešo kārtu –
Mūsu tautas vēsture un kultūrmantojums veido tās pašapziņu, un tā apzināšana un saglabāšana ir svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm. Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu iedzīvotāju pašapziņu un pārliecību, ka viņu novads ir īpašs ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm, dzimtām, spēcīgām un senām tradīcijām. Autoru dalība šajā konkursā ne tikai papildina kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī, stāstot par mūsu zemes pamatu – stiprajām latviešu saimēm, ģimenes tradīcijām, cilvēkiem, kuri bijuši nozīmīgi konkrētajā novadā un arī Latvijā, – rada būtiskas un neatņemamas zināšanas par mūsu valsts svarīgāko vērtību – cilvēkiem. Apgāds “Jumava” 22 darbības gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc, turpinot grāmatu sēriju par Latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zinātniekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju un aprakstus par savu novadu un tā notikumiem, veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa žūrijai izvērtēšanai. Profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus, un konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda “Jumava” grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti vēl divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija, un tie saņems balvas no apgāda “Jumava”. Manuskriptu iesniegšana: no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 1. jūnijam. Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiks uzsākta pēc iesniegšanas termiņa beigām, un konkursa uzvarētāji tiks paziņoti divus mēnešus pēc iesniegšanas termiņa beigām. Plašāka informācija par konkursu: www.jumava.lv. KONKURSA NOLIKUMS UN ANKETA Informācijas avots: LPS infolapa Nr. 36 (2014).