Jaunieši aicināti uz iedvesmas darbnīcām!

Jaunieši aicināti uz iedvesmas darbnīcām!
  26.septembrī no plkst. 16.00 Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra telpās Lielā ielā 1A norisināsies iedvesmojoša tikšanās ar psiholoģi, grāmatas “Ceļš pie sevis” autori Kristīni Maku. Gūsim prasmes sadarboties, līdzdarboties, runāsim par sajūtām…
      29.septembrī no plkst. 15.00 iedvesmas darbnīca par savu spēju apzināšanu. Katrā no mums mīt milzīgs potenciāls, mēs varam sasniegt galvu reibinošus panākumus! Ja jau tā, tad kāpēc mēs vēl to neesam izdarījuši? Lieta ļoti vienkārša - mēs neapzināmies, cik daudz mēs patiesībā spējam. Nāc uz savu spēju apzināšanās sarunu, dosimies kopīgā piedzīvojumā atklājot savas superspējas!    Nodarbību mērķis- apzināt savus resursus, spējas, lai saskatītu savu lomu Skrundas novada jauniešu padomes darbībā, un iespēju iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, vairojot jauniešu spēju un vēlmi iniciēt, rīkoties un līdzdarboties.    Darbnīcas tiek īstenotas Skrundas novada pašvaldības projekta  “Iedvesmojies! Dari Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros.    Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:
   • Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
   • Twitter: @SkrundasJ,
   • Instagram: @SkrundasJC!
   Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone - Skrundas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste baiba.eversone@skrunda.lv Tel. 29852292