Jaunieti, e-pakalpojumus vari sākt izmantot vēl pirms pilngadības sasniegšanas

Jaunieti, e-pakalpojumus vari sākt izmantot vēl pirms pilngadības sasniegšanas E-pakalpojumi nav dāvana pilngadībā, tos var sākt izmantot pirms 18 gadiem. Latvija.lv portālu vismaz reizi dzīvē izmantojuši tikai 13% jauniešu. Samsung Skola nākotnei apkopojusi valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kurus jaunieši var izmantot vēl pirms pilngadības sasniegšanas. Savukārt iniciatīvas tiešsaistes platformā www.skolanakotnei.lv iespējams paplašināt zināšanas par digitālajā vidē pieejamiem demokrātijas rīkiem, kas sniedz iespēju izteikt savu viedokli un ietekmēt valstisku lēmumu pieņemšanu. “Samsung Skola nākotnei veiktā jauniešu aptauja liecina, ka 31% internetā pavada trīs vai vairāk stundu un 24% atzina, ka internetam ir pieslēgti visu dienu, tomēr līdzdalība valstij nozīmīgos procesos un sabiedrisko pakalpojumu izmantošana tiešsaistē ir zema. Piemēram, 24% balsojuši sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv, bet tikai 13% jauniešu vismaz reizi dzīvē izmantojuši portālu latvija.lv,” saka Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte. Savukārt Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta nesen veiktais pētījums* rāda, ka kopumā Latvijas skolēniem ir zems pilsoniskās kompetences līmenis un tikai 19% aptaujāto piemīt augsta lietpratība. “Jaunieši zina, kā dažādas lietotnes un rīkus izmantot ikdienas saziņai, bet aktīva līdzdarbošanās un vēlme, kā arī prasme ietekmēt sociālpolitiskos procesus ir zema. Arvien vairāk demokrātisko procesu norisinās digitālajā vidē, tāpēc, lai veidotu izpratni par valstī notiekošo, būtiska ir prasmju pilnveidošana. Vieni no e-demokrātijas rīkiem ir e-pakalpojumi, kas ļauj izmantot valsts iestāžu pakalpojumus un sazināties ar valsti tiešsaistē,” saka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Zanda Rubene. E-pakalpojumi ir ne tikai efektīvs saziņas veids ar valsti, bet tie ietaupa laiku, atbrīvojot no stāvēšanas garās rindās, un nereti samazina izmaksas par pakalpojumu saņemšanu. Šie e-pakalpojumi ir pieejami vēl pirms pilngadības sasniegšanas: 1. Lasi grāmatas un žurnālus. Plašs e-pakalpojumu klāsts pieejams Latvijas Nacionālās Bibliotēkas (LNB) vietnē www.lnb.lv, kur vienuviet pieejamas vairākas digitālās bibliotēkas kolekcijas. Ikviens vecumā no 15 gadiem var pieteikties lasītāja kartei, kas ļauj ne tikai izmantot bibliotēkas informācijas resursus, bet arī saņemt izdevumus no citu Latvijas un pat ārvalstu bibliotēku krājumiem. Tāpat tiešsaistē iespējams lasīt grāmatas (grāmatas.lndb/lv) un vēsturiskus izdevumus (periodika.lv). Vēstures izzinātājiem pieejams digitalizētais kultūras mantojums - vēsturiskas kartes, fotogrāfijas, audio un video ieraksti. 2. Reģistrējies studijām. Topošie studenti var elektroniski pieteikties pamatstudiju programmām 12 Latvijas augstskolās. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē vienā no augstskolas kontaktpunktiem tiešsaistē iespējams mainīt studiju programmu prioritāro secību, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem un gala rezultātiem. 3. Rūpējies par savu veselību. E-veselība sniedz iespēju iegūt informāciju par veselīgu dzīvesveidu, apskatīt statistikas datus un pētījumus par sabiedrības veselību. Autentificējoties, ikviens var apskatīt savus veselības pamatdatus – informāciju par noteiktajām diagnozēm, alerģijām un dažādu ārstniecības iestāžu dokumentāciju. 4.  Aizsargā dabu. Par dabas pārkāpumiem var ziņot Valsts vides dienesta (VVD) lietotnē “Vides SOS”. Ziņojumi pēc apstrādes pieejami interaktīvā kartē tīmekļa vietnē www.videssos.lv, kur iespējams sekot līdzi to statusa gaitai – no pārkāpuma reģistrēšanas līdz tā novēršanai. 5. Pārliecinies par sava rajona drošību. Valsts policija piedāvā sekot līdzi noziedzīgo nodarījumu diennakts apkopojumiem, kā arī apskatīt datus, atlasot apdraudējuma veidu, vietu un laika periodu (vp.gov.lv). 6.  Reģistrē velosipēdu. E-CSDD (e.csdd.lv) un pakalpojuma mobilajā lietotnē, no 16 gadu vecuma var veikt velosipēda reģistrāciju. Tiesa līdz 18 gadiem to var darīt ar pilngadīga aizbildņa palīdzību.   E-pakalpojumi ir pieejami valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļa vietnēs. Šobrīd pieejami 545 e-pakalpojumi, no kuriem 406 ir ārējie e-pakalpojumi, ko nodrošina citas valsts iestādes. Lai e-pakalpojumiem piekļūtu, nepieciešams vien autorizēties izmantojot vienu no trīs drošiem piekļuves veidiem – internetbankas piekļuves datus, elektronisko parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID). Par Samsung Skola nākotnei Samsung Skola nākotnei ir digitālās izglītības iniciatīva, kas šogad realizē projektu “Skolēna digitālais IQ”. Tā ietvaros skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem un citi interesenti tiešsaistē var apgūt īpaši izstrādātu programmu digitālo prasmju pilnveidošanai un tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai. Kopš 2013. gada Samsung digitālās izglītības projektos darbā ar mūsdienu tehnoloģijām apmācīti jau vairāk nekā 235 skolotāji un direktori, un tie palīdzējuši uzlabot ikdienu vairāk nekā 40 000 skolēnu. Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv, iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei.
Plašāka informācija: Egle Tamelīte Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Tālr.: + 370 9414575 E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

* Aptauju veica „Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar “Mindshare” 2017. gada maijā, aptaujājot 616 respondentus vecumā no 14 līdz 17 gadiem. **www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/Chekse_Geske_Pole_Pilsoniskas_izglitibas_problemas_un_izaicinajumi2017.pdf