Kā izmantot elektronisko darbnespējas lapu?

Kā izmantot elektronisko darbnespējas lapu?
No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski. Līdz 1. janvārim papīra formā atvērtu darbnespējas lapu E-veselības sistēmā ievada jeb elektronizē ārstniecības persona, kura to noslēdz. Kā izmantot e-darbnespējas lapu? Zemāk redzamajā infografikā soli pa solim tiek atspoguļota e-darbnespējas lapas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz pabalsta saņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Detalizētāk par e-darbnespējas lapas izmantošanu: 1) Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu.  Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja e-pastu, autorizējoties E-veselības portālā. 2) Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu.  Šo informāciju nākamajā dienā automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID).   3) Darba devējs saņem informāciju par darbinieka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS.  Pacientam darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam (vai visiem darba devējiem, ja tādi ir vairāki) papīra formā.  4) Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu no VSAA.  Iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu. Instrukcija e-iesniegumam slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.  Kā iesniegt iesniegumu VSAA un saņemt slimības vai maternitātes pabalstu, ja B darbnespējas lapa ir noslēgta E-veselības sistēmā? Elektroniski: Rakstiski:
  • *) personīgi jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā;
  • *) sūtot pa pastu (iesniegumā obligāti jānorāda B darbnespējas lapas numurs). 
Informāciju par noslēgtajām B darbnespējas lapām VSAA saņem elektroniski. VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek saņemts atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam - klātienē, pa pastu vai www.latvija.lv sadaļā "Mana darba vieta" Kas notiek, ja e-darbnespējas lapu nevar atvērt tehnisku iemeslu dēļ? Ja e-darbnespējas lapu nevar atvērt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), ārsts veic par to atzīmi pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu. Vai darba devējs e-darbnespējas lapā redz darbinieka diagnozi?               

Nē, jo darba devējam netiek nosūtīta informācija par darbinieka diagnozi. To e-darbnespējas lapā redzēs tikai pacients un ārsts, kurš ir noslēdzis e-darbnespējas lapu. 
Kur pacients var apskatīt savas e-darbnespējas lapas? Informāciju par savām e-darbnespējas lapām pacients var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā – E-veselības profila sadaļā "Darbnespējas lapas" (darbnespēju periodi, darbnespējas lapu statusi). Kādas priekšrocības sniedz e-darbnespējas lapa?
  • Ātri. E-veselība nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un VSAA.
  • Bez papīriem. Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.
  • Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās periodam. To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš pacientu ārstējošais ārsts.
  • Informācijas pieejamība. Pacients var apskatīt, izdrukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.