Kā rīkoties negaisa laikā

Paaugstinoties gaisa temperatūrai un pieaugot negaisa iespējām, būsim pateicīgi, ja informējot par gaidāmo laiku pabrīdināsiet iedzīvotājus, kā pasargāt savas elektroierīces no iespējamiem bojājumiem.
Lattelecom atgādina, ka spēcīga pērkona negaisa laikā, lai pasargātu savas elektroiekārtas - televizorus, dekoderus un modemus - no bojājumiem, tās ir jāatvieno no elektroapgādes. Tāpat jāatvieno arī āra antenas no dekoderiem.
Līga Bite- Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja