Kādas pārmaiņas šogad sagaidāmas atkritumu apsaimniekošanā?

Kādas pārmaiņas šogad sagaidāmas atkritumu apsaimniekošanā? Skrundas novadā pēc pašvaldības pagājušā gada iepirkuma sadzīves atkritumus apsaimnieko personu apvienība SIA Eko Kurzeme un Eco Baltia vide. Laikus ziņo par izmaiņām Privātmāju saimnieki slēdz līgumus personīgi un maksā atkarībā no konteineru izvešanas biežuma. Tā pati cena attiecas uz to daudzdzīvokļu namiem, kurus apsaimnieko SIA Skrundas komunālā saimniecība (SKS). Uzņēmuma valdes locekle Guna Skrebele norāda, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu gan Skrundā, gan pagastos minētā firma veikusi jau iepriekš. Nekādu sūdzību par pakalpojuma kvalitāti ne no iedzīvotājiem, ne no pašvaldības neesot. „Pa gadiem uzkrājusies pieredze, pēc tās nosakām atkritumu izvešanas biežumu, un nav vajadzības eksperimentēt,” skaidro G.Skrebele. „Daudzdzīvokļu namos situācijas mainās līdz ar iedzīvotāju skaita izmaiņām. Ja jūtam, ka kaut kur samazinās atkritumu daudzums vai gluži pretēji – tie uzkrājas ārpus konteineriem – ziņojam uzņēmumam, ka jāmaina grafiks. Katrā pagastā ir pa namu apsaimniekotāja darbiniekam, kas šīs lietas kontrolē. Nav novērots, ka kaut kur brauktu pēc tukšiem konteineriem.” Privātajiem nav problēmu Nīkrāces pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere piebilst, ka privātīpašniekiem atkritumu jautājums problēmas nerada. Vismaz viņu pagastā gandrīz visu māju saimnieki ir noslēguši līgumu ar pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekotāju, kā to prasa saistošie noteikumi, jo citādi var saņemt sodu. „Ja nu vienīgi kaut kur dziļi mežā ir kāda māja, par kuru šāda līguma nav. Bet tas droši vien tāpēc, ka lielā atkritumu savācēju mašīna tur nemaz nevar iebraukt. Vairums cilvēku labprātīgi slēdz līgumus, jo negrib, ka mājās uzkrājas atkritumi.” Laukiem nelīdzvērtīgs Nīkrācnieki arī labprāt šķirotu atkritumus, bet pagaidām nav iespēju tos dalīti arī izvest, jo ir tikai viens kopējs konteiners. Iespējams, tuvākā nākotnē šis jautājums tiks atrisināts. Iedzīvotājiem bažas radījuši jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka turpmāk aprēķini par sadzīves atkritumu izvešanu tiks veikti atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamajā mājā, nevis kā līdz šim – pēc personu skaita. „Tas nozīmē, ka, piemēram, pensionāram par trīsistabu dzīvokli, no kura aizgājuši bērni, tagad būs jāmaksā daudz vairāk nekā iepriekš. Mums ir arī tukši dzīvokļi, kur neviens nedzīvo, tātad arī atkritumi nevarētu uzkrāties.” Arī SKS vadītāja uzskata, ka jaunie noteikumi nav adekvāti situācijai laukos. Taču ne pašvaldība, ne tās kapitālsabiedrība vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums tos nevar mainīt. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (24.01.2014)