Lauku atbalsta dienesta informācija

Lauku atbalsta dienesta informācija
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī, kā arī izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos. No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums.  Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts. LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "Lauku bloku karte".  Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.  Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā.  LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām norādītas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto).  Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojotElektronisko pieteikšanās sistēmu, gan aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000
Izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos Lauku atbalsta dienests paziņo, ka 2014.gadā divās kārtās tiek izsludināta programmu pieteikumu iesniegšana par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos līdz 2014.gada 15.aprīlim un līdz 2014.gada 30.septembrim. Programmas var iesniegt Latvijā reģistrētas nozari pārstāvošas biedrības, nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai ražotāju grupas. Zemkopības ministrija 2014. gadam ir noteikusi: Atbalstāmie produkti un tēmas iekšējā tirgus programmām:
 • Svaigi augļi un dārzeņi
 • Pārstrādāti augļi un dārzeņi
 • Šķiedras lini
 • Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti
 • Sēklu eļļas
 • Piens un piena produkti
 • Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai nacionālās kvalitātes shēmu
 • Pārtikas olu marķēšana
 • Medus un biškopības produkti
 • Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar padomes Regulu Nr.509/2006 vai padomes Regulu Nr.501/2006 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar šīm sistēmām
 • Bioloģiska lauksaimniecība saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.2092/91 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar minēto regulu
 • Aitas gaļa
Atbalstāmie produkti un tēmas programmām trešajās valstīs:
 • Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa, šīs gaļas izstrādājumi
 • Īpašas kvalitātes mājputnu gala
 • Piena produkti
 • Svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi
 • Labības un rīsu pārstrādes produkti
 • Šķiedras lini
 • Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti
 • Produkti, kuriem piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar Regulu (EK) Nr.509/2006 vai Regulu (EK) Nr.501/2006
 • Bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.2092/91
 • Aitas gaļa
Atbalstāmie mērķa tirgi programmām trešajās valstīs: Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Austrālija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Ķīna, Dienvidkoreja, Indija, Japāna, Kosova. Melnkalne, Moldova, Norvēģija, Jaunzēlande, Kazahstāna, Krievija, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina, Uzbekistāna, Āfrika, Ziemeļamerika, Latīņamerika, Dienvidaustrumāzija, Tuvie un Vidējie Austrumi. Programmas jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Tirgus kopējās organizācijas departamentā Republikas laukumā 2, Rīgā, 1017.kabinetā (tālr. 67027898, 67027888). Pieteikuma forma un papildu informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts". Informācija pārpublicēta no http://www.lad.gov.lv/