Līdz jūnija beigām aicina aizpildīt aptaujas anketu

Līdz jūnija beigām aicina aizpildīt aptaujas anketu
Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu. Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu. Aptaujas anketa pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/ Saites uz aptauju ir arī Labklājības ministrijas tīmekļa vietnēs:
http://www.lm.gov.lv/news/id/7572
http://www.lm.gov.lv/text/3666
  Informāciju sagatavojis: Einārs Grāveris, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākais referents Tālr.: 67021593 E-pasts: Einars.Graveris@lm.gov.lv