Marts sācies ar jautrībām

Marts sācies ar jautrībām
Jautrs un interesants marta sākums bijis Nīkrāces saieta namā un atpūtas centrā.   Jau trīs gadiņi Sieviešu dienas priekšvakarā jauniešu iniciatīvu centrs rīkoja saieta nama trīs gadu jubilejas ballīti. Dienu iepriekš centra vadītāja Inga Ezeriete izcepa kūku, lai nākamajā dienā to celtu galdā, ap kuru galvenokārt sēdās jaunieši, jo viņi ir biežākie viesi atjaunotajā ēkā. „Šajos trīs gados apmeklētāju sastāvs nav būtiski mainījies. Cik jau nu mums ir to aktīvo iedzīvotāju, tik ir. Jauni klāt nenāk,” teic I.Ezeriete. „Jauniešu centrā nāk bērni no dažādām ģimenēs, kas dzīvo centrā. Pirms vairākiem gadiem iniciatīvu centrs tika iekārtots citā vietā. Tolaik daudziem pašiem vēl mājās datora nebija. Jaunu projektu pirms kāda laika iesāka Ineses Ivānes vadītā biedrība Ventas krasti. Viņa pie mums ik mēnesi vai biežāk rīko Dzīves skoliņas nodarbības. Tās papildina apmeklētāju skaitu un interešu loku. Tā mēs te dzīvojam. Gribētu gan, lai jaunieši paši būtu aktīvāki, nāktu ar savām idejām.” Koncerts ne tikai sievietēm Savukārt 8. martu nīkrācnieki svinēja atpūtas centrā, kur pirms balles notika pašdarbnieku koncerts. „Todien man bija neliels stresiņš, jo ap pusdienas laiku saņēmu ziņu no snēpelniekiem, ka viņi nevarēs atbraukt dziedāt veselības vai ģimenes problēmu dēļ,” stāsta kultūras dzīves vadītāja I.Ezeriete. Bet viņiem paredzētais laiks kaut kā jāaizpilda, kamēr amatierteātra dalībnieki pārģērbjas. Nu neko, iztikām ar pašu spēkiem: dziedāja sieviešu vokālais ansamblis, bērnu popgrupa, dzeju skaitīja trīs mūsu pamatskolas meitenes, kas ieguva atzinību runas konkursā Skrundā. Iznāca skaists pašdarbnieku koncerts. Vēlāk skatītāji teica paldies, jo ne katrs spēj aizbraukt uz novada centru, kur biežāk notiek pasākumi. Informācija pārpublicēta no laikraksta ”Kurzemnieks” (17.03.2014) Teksts: Daina Tāfelberga  Foto no Ingas Ezerietes personīgā arhīva