Nīkrāces NVO “BITES” piedalās "Latvijas kultūras vēstnieku nometnē"

Nīkrāces NVO “BITES” piedalās No 15. līdz 18. jūnijam Nīcā notika “Latvijas kultūras vēstnieku” vasaras nometne, kurā piedalījās arī Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrības “BITES” pārstāvji. Nometne tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un biedrību “Latvijas sadarbības platforma”, kuras vadītāja Lauma Celma parūpējās, lai vasaras nometnes visi 30 dalībnieki sevi bagātinātu gan garīgi, gan emocionāli. Nometnē tika apgūtas interesantas tēmas, ar kurām iepazīstināja Latvijā pazīstami lektori:
  • Stāstu stāstiem izstāstīju – iepazīšanās spēle stāstnieku metodē (Ginta Salmiņa, Baltijas reģionālā fonda valdes locekle);
  • Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi (lektore Māra Mellēna, tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” vadītāja);
  • Projekti – ideju maratons (lektore Inese Vaivare, biedrības “LAPAS” direktore);
  • Par nacionālās identitātes jautājumiem (lektore Eva Mārtuža);
  • Ekolingvistika un ekokomunikācija jeb efektīvas saziņas priekšnoteikumi dažādu kultūru saskarē (lektore Kristīne Kuņicka);
  • Kas ir etnogrāfiskā dziedāšana? (lektors Andris Kapusts);
  • Pārliecinošas uzstāšanās un prezentācijas prasmes – runas vīra gudrības (lektors Dmitrijs Trofimovs, studentu korporācijas “Fraternitas Arctica” pārstāvis);
  • Komandas dažādība – tās izaicinājumi un pozitīvie aspekti (lektore Betija Putniņa, “Your Resonance”, Līderu & Organizāciju attīstības konsultante);
  • Latviešu tradīcijas, svētki – kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās (lektore Sarma Ūpe, folkloras kopu vadītāja, biedrības „Kursas vārti” valdes priekšsēdētāja).
Nometnes programmā bija iekļautas ekskursijas uz Liepāju (“Lielais Dzintars” un Liepājas pilsētas dome). Tās laikā iepazināmies ar Liepājas NVO pieredzi un realizētajiem projektiem. Nometnes noslēguma dienā apmeklējām O. Kalpaka muzeju Airītēs, kur pazīstamā Latvijas karavadoņa gaitas izstāstīja Latvijas kultūras vēstniece I. Svaža. Vakaros biedrību pārstāvji prezentēja savus veiksmes stāstus un dalījās pieredzē. Kopā ar A. Kapustu ielīgojam Jāņus latviskās tradīcijās, jautrās spēlēs un sadziedāšanās maratonā. Īpaši mīļu rīta cēlienu mums sagādāja rakstniece, publiciste Eva Mārtuža, kura lasīja dzejoļus un dalījās savā pieredzē, kā arī darbojās ar mums visas nometnes dienas.  Bet visnegaidītāko pārsteigumu no pasākumu organizatoriem saņēmām 16. jūnija vakarā, kad pie mums ieradās “Indiešu dejas princese”, pasaules slavu ieguvusī indiešu dejas horeogrāfe Vija Vētra (ASV), kura ieradusies Latvijā, lai sniegtu indiešu dejas meistarklases un dalītos savā pieredzē. Pasākums bija lielisks, atmosfēra pozitīva, prātā jaunas idejas un kabatā jauni kontakti. Paldies Laumai Celmai, Aigai Vasiļevskai, Latvijas Kultūras ministrijai un Lindai Naudiša, visiem lektoriem un brīnišķīgajiem Latvijas kultūras vēstniekiem, sākot no Liepājas līdz pat Kārsavai. Un patiess prieks par to, ka arī stāsta autore ir kļuvusi par Latvijas vēstnieci, nesot tālāk Nīkrāces un Skrundas novada vārdu. Teksts un foto: Svetlana Rudzīte, biedrības “BITES” projektu vadītāja