Nīkrāces pamatskola piedalās starptautiskā projektā "Ēdam atbildīgi!"

Nīkrāces pamatskola piedalās starptautiskā projektā
„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.  Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.  Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.  Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.  Nīkrāces skolēni projektā ietvaros meklēs atbildes uz šādiem jautājumiem: 1. Ko es ēdu? 2. No kurienes nāk mans ēdiens? 3. Kā mans ēdiens tika ražots? 4. Cik daudz ēdiena es patērēju? 5. Cik daudz ēdiena es izmetu? 6. Kāda ir mana ēdiena lokālā un globālā ietekme? Centīsimies ēst mazāk, bet pilnvērtīgāk, pēc iespējas ēst vietēju, sezonālu un bioloģisku pārtiku, biežāk aizstāsim gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem, izvēlēsimies ēdienu, kas ražots ar cieņu pret cilvēkiem un planētu (ūdeni, augsni, ekosistēmām un klimatu), ar savu izvēli veicināsim šķirņu daudzveidības saglabāšanu, izvairīsimies no palmu eļļas un izbeigsim pārtikas izmešanu atkritumos. Šādi mēs centīsimies īstenot atbildīgu pārtikas patēriņu, kur apzināti izdarīsim izvēles attiecībā uz pārtiku, ko ēdam, ievērojot veselības, vides, politikas, sociālos, kultūras un ekonomiskos aspektus, kurus skar mūsu izvēle, un kuri ir saskaņā ar visu cilvēku pamatvajadzībām, ir labvēlīgi planētai, individuālam patērētājam un sabiedrībai kopumā. Mēs, Nīkrāces skolas kolektīvs, skolēni aicinām  pārdomāt šos jautājumus un iesaistīt arī pārējo sabiedrību šādai rīcībai.   Teksts un foto: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja