Pateicība

Ainas Zankovskas un Rasmas Ezes radinieku vārdā izsaku vislielāko pateicību (paldies) ģimenes ārstei Mārai Ostašovai, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centram, Skrundas novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, Latvijas Samariešu apvienībai, Skrundas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas draudzei un mācītājam Martinam Sammam un Apbedīšanas biroja vadītājam Indulim Vicinskim par profesionalitāti, atsaucību un iejūtību.

Paldies, ka jūs esat un veicat ļoti grūtu, bet visiem mums vajadzīgu darbu!

 

Ainārs Zankovskis