Praktiskā mārketinga akadēmija

1. oktobrī darbību uzsāk nākamā Praktiskās Mārketinga Akadēmijas (PMA) veidotā un Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centra (LUAC) līdzfinansētā atbalsta programma. Savu dalību programmā joprojām var pieteikt uzņēmumi, kas vēlas pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu mārketinga aktivitātēm.
 Atbalsta programma veidota ar mērķi sniegt uzņēmumiem profesionālu palīdzību mārketinga komunikācijas vides sakārtošanā un mērķtiecīgas stratēģijas izveidē, nodrošinot, mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitāšu līdzfinansēšanu uz laika periodu - pus gads - sākot no mārketinga izpētes, līdz aktivitāšu realizācijas un rezultātu analīzes.
Nodrošinot mārketinga atbalstu uzņēmumiem, kas līdz šim piedalījušies programmā, gūta pieredze un precīzāk izvērtētas uzņēmumu vajadzības un reklāmas aktivitāšu efektivitāte. Tas ļāvis piedāvājumu vēl uzlabot, papildinot ar efektivitāti palielinošām pozīcijām.
Mārketinga vides sakārtošana un uz tās balstītu aktivitāšu realizācija var sniegt būtisku atdevi uzņēmuma
attīstībā, taču bieži vien kompānijas izvēlas taupīt līdzekļus un realizēt tikai atsevišķas reklāmas aktivitātes,
kuru pamatā nav stratēģijas. Lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi PMA noslēgusi sadarbību ar LUAC un radusi
iespēju sniegt mārketinga konsultācijas un īstenot atbilstošas reklāmas un publicitātes aktivitātes.
Programmas ietvaros mārketinga, sabiedrisko attiecību un biznesa administrēšanas speciālistu konsultācijas
tiek nodrošinātas bez maksas, ļaujot uzņēmumam ieguldījumus veikt tikai konkrētu aktivitāšu realizācijā.
Tas dod iespēju uzņēmumiem izvairīties no riska un finansiāliem ieguldījumiem stratēģijas izstrādē, tomēr
saņemot adekvātu atdevi. Uzņēmumam ir jāsedz kopumā tikai 17,5% no visiem programmas izdevumiem
(t.sk. arī mediju izmaksām), pārējo līdzfinansē LUAC.
Iepriekšējā programmas realizācijas periodā uzņemtās kompānijas jau tagad var dalīties ar saviem iespaidiem par sadarbību un aktivitāšu atdevi: SIA “LIA D” valdes locekle Ina Lune: “Uzsākot sadarbību ar Praktiskā Mārketinga Akadēmiju, par mārketingu uzņēmumā bijām domājuši tikai kampaņveidīgi. Pēc pārrunām ar konsultantu esam raduši daudz jaunu ideju ne tikai reklāmām, bet arī uzņēmuma darbības organizēšanai un klientu piesaistei, kas jau sniedz atdevi. Esam apmierināti ar sadarbību, jo atbalstu un konsultācijas mārketinga jautājumos varam saņemt nepārtraukti bez starpniecības un liekas birokrātijas.” SIA “Ceturtais Stils” valdes loceklis Rolands Gruzītis: “Praktiskā Mārketinga Akadēmijas atbalsts mums noderēja tieši tādēļ, ka vēlējāmies sakārtot uzņēmuma mārketinga koncepciju. Sapratām, ka, ieguldot naudu atsevišķas akcijās, nesasniedzam vēlamo rezultātu, tādēļ vērsāmies pie nozares speciālistiem, saņemot konsultatīvu atbalstu. Priecē, ka mārketings netiek skatīts atrauti no uzņēmuma darbības, bet gan integrēts.”
Dalībai programma var pieteikties ikviens uzņēmums, kas vēlas paaugstināt savu vērtību, piesaistīt jaunus klientus, informēt par sevi sabiedrību un attīstīties.
Lai pieteiktu dalību programmā, rakstiet: info@marketings.lv ANKETA
Ar cieņu,
Ivars Oškalns
Praktiskā Mārketinga Akadēmija
20076860
info@marketings.lv